Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2023

1. H O T Ă R Â R E  privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe anul 2022

2. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus ca urmare a modificarilor intervenite in situatia functionarilor publici

3. H O T Ă R Â R E privind stabilirea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor, pentru anul 2023

4. H O T Ă R Â R E  privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Hidișelu de Sus, pentru trimestrul IV, al anului 2022, precum si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

5. H O T Ă R Â R E  privind initierea demersurilor de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

6. H O T Ă R Â R E privind actualizarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi  atribuite in folosinta gratuita

7. H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării contractului de delegare al serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul comunei Hidișelu de Sus

8. H O T Ă R Â R E cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 53/22.11.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare  privind organizarea şi exercitarea activităţii administrative

9. H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Amplasare cort cu structura demontabila si parc fotovoltaic pentru ferma existenta”

10. H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotararii nr. 46 din 26 mai 2021 privind înfiinţarea parteneriatului de dezvoltare locală “Asociaţia Grup de Acţiune Locala ZMO Dealul Şomleu” şi aderarea Comunei Hidiselu de Sus la parteneriat, pentru perioada de programare PNDR 2023-2027

11. H O T Ă R Â R E privind ocuparea domeniului public si executarea lucrarilor pe domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea „Extindere retea apa in cartierul Tineri din localitatea Hidiselu de Jos, judetul Bihor’’

12. H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

13. H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocoalelor de Colaborare pentru implementarea proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” cod SMIS 2014+130963

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința etrsaordinară din data de 09 februarie 2023

14. H O T Ă R Â R E privind aprobarea sistarii cartilor individuale U1-U5 CF nr. 50285-C2-Hidiselu de Sus