Achizitii Publice 2023

Invitatii de participare Achizitie Servicii de proiectare – faza DALI+PT+VTP pentru proiectul „IMBUNATATIREA            EFICIENTEI ENERGETICE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI HIDISELU DE SUS” Achizitie Servicii de proiectare – faza DALI+PT+VTP pentru proiectul...

Achizitii Publice – 2021

Anuntuti de transparenta, anul 2021 „Lucrari de reabilitare covor asfaltic pe drumul comunal DC60” Nr. 4883 din 27.08.2021   SE APROBĂ,  Ordonator principal de credite PRIMAR  PETROI ADRIAN   ANUNT DE TRANSPARENTA  Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin...