Achizitii Publice – 2021

Anuntuti de transparenta, anul 2021 „Lucrari de reabilitare covor asfaltic pe drumul comunal DC60” Nr. 4883 din 27.08.2021   SE APROBĂ,  Ordonator principal de credite PRIMAR  PETROI ADRIAN   ANUNT DE TRANSPARENTA  Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin...

Transparenta

1. Lista functiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea – cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din...