Proiect Regulament Pajisti

Proiect HCL privind initierea procedurii de inchirere prin atribuire directa a unor pajisti permanente aflate in proprietatea privata a comunei Hidiselu de Sus Vizualizare Anexa nr. 1 la HCL – REGULAMENT pentru închirierea prin atribuire directă a pajiștilor...

PROIECT TRANSREGIO

1.  Proiect HCL atribuire serviciu Hidiselul de Sus- Santelec Vizualizare 2. Anexa 1 la HCL – Studiu de Oportunitate Hidiselul de Sus Santelec Vizualizare 3. Anexa 1- Legislatie  Vizualizare 4. Anexa 2 la HCL – Contract de delegare Hidiselul de Sus...

Declaratii de interese consilieri locali

Belenes Ioan 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 Belenesi Lucian 2021 Buda Ioan 2021 Belenesi Traian 2016 2017 Berdea Cristian Calin 2016 2017 2018 2019 2020 Birta Viorel Cristian 2015 2016 Bot Daniel 2020 Bot Florian 2015 Cimpan Cristian Emanuel 2015 2016 2016 2017...

Declarații de avere consilieri locali

Belenes Ioan 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 Belenesi Lucian 2021 Buda Ioan 2021 Belenesi Traian 2016 2017 Berdea Cristian Calin 2016 2017 2018 2019 2020 Birta Viorel Cristian 2015 2016 Bot Daniel 2020 Bot Florian 2015 Cimpan Cristian Emanuel 2015 2016 2016 2017...