Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Constituire trup intravilan si reglementare acces pentru construire vila turistica si amenajare incinta”

Anunt dezbatere publica Vizualizare Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Constituire trup intravilan si reglementare acces pentru construire vila turistica si amenajare incinta” Vizualizare Documentatie...

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a contractului de delegare, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Hidișelu de Sus

Anunt dezbatere publica Vizualizare Proiect HCL referitoare la aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a contractului de delegare, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport...

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Introducere partiala teren in intravilan, parcelare si reglementare pentru zona mixta de servicii si agrement”

Anunt dezbatere publica Vizualizare Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Introducere partiala teren in intravilan, parcelare si reglementare pentru zona mixta de servicii si agrement” Vizualizare...

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic de detaliu cu denumirea ,,Construire locuinta unifamiliala si anexa, imprejmuire teren cu porti de acces si racord la utilitati”

Anunt dezbatere publica Vizualizare Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic de detaliu cu denumirea ,,Construire locuinta unifamiliala si anexa, imprejmuire teren cu porti de acces si racord la utilitati” Vizualizare...

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic de detaliu cu denumirea ,,Construire spatii comerciale, zona servicii, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren si pe fatada cladirii, amplasare totem, imprejmuire teren cu acces din drumul comunal nr. cad. 55467”

Anunt dezbatere publica Vizualizare Proiect HCL privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic de detaliu cu denumirea ,,Construire spatii comerciale, zona servicii, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren si pe...