Proiect Regulament Pajisti

Proiect HCL privind initierea procedurii de inchirere prin atribuire directa a unor pajisti permanente aflate in proprietatea privata a comunei Hidiselu de Sus Vizualizare Anexa nr. 1 la HCL – REGULAMENT pentru închirierea prin atribuire directă a pajiștilor...

PROIECT TRANSREGIO

1.  Proiect HCL atribuire serviciu Hidiselul de Sus- Santelec Vizualizare 2. Anexa 1 la HCL – Studiu de Oportunitate Hidiselul de Sus Santelec Vizualizare 3. Anexa 1- Legislatie  Vizualizare 4. Anexa 2 la HCL – Contract de delegare Hidiselul de Sus...