Licitatii Publice

ANUNȚ – privind desfășurarea procedurii de licitație publică privind închirierea unui spațiu in suprafață de 27.6 mp, aflat in clădirea identificată prin nr. cadastral 54737-C2-Mierlău, înscris in cartea funciară nr. 54737-Hidișelu de Sus, cu suprafața de 183...

Exproprieri

 D I S P O Z I Ţ I E – privind exproprierea terenului identificat prin nr. cadastral 56368 – Hidiselu de Sus, inscris in cartea funciara nr. 56368 – Hidiselu de Sus Vizualizare Anexa la Dispozitia Primarului nr. 21/2022...