Anunt privind examenul de promovare in grad profesional aferent functiei publice generale de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala aflat in structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus

ANUNT Vizualizare Bibliografie si tematica Vizualizare Atributiile postului Vizualizare Forumar de inscriere Vizualizare Rezultat selectie dosare Vizualizare Anunt amanare proba scrisa Vizualizare Rezultate proba scrisa Vizualizare Rezultate interviu Vizualizare...

Anunt pentru organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier Achizitii Publice, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Achizitii Publice aflat in structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus;

ANUNT Vizualizare Bibliografie si tematica Vizualizare Atributiile postului Vizualizare Forumar de inscriere Vizualizare Rezultat selectie dosare Vizualizare Rezultat contestatie Vizualizare Rezultat proba scrisa Vizualizare Rezultat interviu Vizualizare Raport final...