Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Constituire trup intravilan si reglementare acces pentru construire vila turistica si amenajare incinta”

Anunt dezbatere publica Vizualizare Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Constituire trup intravilan si reglementare acces pentru construire vila turistica si amenajare incinta” Vizualizare Documentatie...

PROIECT – Aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a contractului de delegare, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Hidișelul de Sus

Proiect HCL privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a  contractului de delegare, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse...

Transparenta

1. Raport anual privind transparenta decizionala pentru anul 2022 2. Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2022 1. Lista functiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, in vederea asigurarii transparentei...