Transparenta

Lista functiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, in vederea asigurilrii transparentei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea – cadru nr. 153/28 iunie 2017 pnvmd salanzarea personalului plătit din fonduri...