Proiect Regulament Pajisti

Proiect HCL privind initierea procedurii de inchirere prin atribuire directa a unor pajisti permanente aflate in proprietatea privata a comunei Hidiselu de Sus Vizualizare Anexa nr. 1 la HCL – REGULAMENT pentru închirierea prin atribuire directă a pajiștilor...

PROIECT TRANSREGIO

1.  Proiect HCL atribuire serviciu Hidiselul de Sus- Santelec Vizualizare 2. Anexa 1 la HCL – Studiu de Oportunitate Hidiselul de Sus Santelec Vizualizare 3. Anexa 1- Legislatie  Vizualizare 4. Anexa 2 la HCL – Contract de delegare Hidiselul de Sus...

Proiect Buget pe anul 2020

1. Anunt dezbatere publica proiect de hotarare privind Bugetul pe anul 2020 Vizualizare 2. Previziuni Buget initial pentru anul 2020 Vizualizare 3. P R O I E C T de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 Vizualizare 4. P R O I E C...