Despre comuna

Comuna Hidiselu de sus

Comuna Hidişelu de Sus se află situată în partea central sudică a judeţului Bihor, în zona dealurilor Tăşadului. Ea este traversată de drumul naţional DN 76 (Oradea – Beiuş), şi se află la aproximativ 17 km sud-est de Oradea.
Este una dintre localităţile cu o veche istorie, ea fiind atestată documentar în anul 1214 sub denumirea de Harangve Meyew.

Localităţile ce intră în componenţa comunei sunt:

 • Hidişelu de Sus, Hidişelu de Jos (1435, Alamamezeu)
 • Mierlău (1214, Nyr Mezew)
 • Sintelec (1435, Zentelek)
 • Şumugiu (1692, Somody, Symeggy, Pusta, Somogy).

Numărul de locuitori consemnaţi în 2002 era 3324. Structura etnică a comunei arăta în felul următor:

 • români 3180 (95,66%),
 • maghiari 26 (0,78%)
 • rromi 114 (3,42%).

Confesional datele ne arată că sunt:

 • ortodoxi 2697 (81,13%)
 • romano-catolici 8 (0,24%)
 • greco-catolici 7 (0,21%)
 • reformaţi 7 (0,21%)
 • baptişti 457 (13,62%)
 • penticostali 122 (3,67%)
 • adventişti de ziua a 7 –a 15 (0,45%).

Suprafaţa pe care se întinde comuna este de 8997 ha. Economia este specifică zonei rurale colinare, în care predomină cultura plantelor, un mare accent fiind pus pe pomicultură şi creşterea animalelor.
Monumentele istorice şi de arhitectură interesante turistic sunt: aşezarea dacică fortificată (La Cetăţuie) din Mierlău şi biserica Ortodoxă de lemn „Sf. Arhanghel” (1730) din Hidişelu de Jos. Peisagistic, fiind o zonă împădurită şi aflată în apropierea Municipiului Oradea este des vizitată de turişti, în special la sfârşit de săptămână. Iarna se pot practica pe pârtia de schi de la Hidişelu de Jos sporturile de iarnă.