Licitatii Publice

ANUNȚ – privind desfășurarea procedurii de licitație publică pentru închiriere Vizualizare ANUNȚ – privind desfășurarea procedurii de licitație publică pentru concesionare Vizualizare ANUNȚ – privind desfășurarea procedurii de licitație publică...

Exproprieri

 D I S P O Z I Ţ I E – privind exproprierea terenului identificat prin nr. cadastral 56368 – Hidiselu de Sus, inscris in cartea funciara nr. 56368 – Hidiselu de Sus Vizualizare Anexa la Dispozitia Primarului nr. 21/2022 Vizualizare H O T Ă R Â R E –...

Rapoarte de activitate consilieri locali

Rapoarte Consilieri Locali – anul 2021 Raport de activiate Cuc Ioan – 2021 Raport de activiate Ciopleala Grigore – 2021 Raport de activiate Tirla Alexandru-Marius – 2021 Raport de activitate Curpas Florian – 2021 Rapoarte Consilieri...