Aviz Mediu

05.10.2023 Depunere solicitare de obtinere a avizului de mediu si declansare a etapei de incadrare pentru ”Amenajamentele fondului forestier proprietate publica aparținând Comunei Hidișelu de Sus, UP I Hidișelu de Sus, județul Bihor” VIZUALIZARE 02.10.2023 Depunere...

Integritate

CODUL DE CONDUITA A PRIMARIEI HIDISELU DE SUS Vizualizare RAPORT CU PRIVIRE LA RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITA DE CATRE PERSONALUL CONTRACTUAL DIN PRIMARIA HIDISELU DE SUS, IN ANUL 2022...

Licitatii Publice

ANUNȚ – privind desfășurarea procedurii de licitație publică pentru închiriere Vizualizare ANUNȚ – privind desfășurarea procedurii de licitație publică pentru concesionare Vizualizare ANUNȚ – privind desfășurarea procedurii de licitație publică...

Exproprieri

 D I S P O Z I Ţ I E – privind exproprierea terenului identificat prin nr. cadastral 56368 – Hidiselu de Sus, inscris in cartea funciara nr. 56368 – Hidiselu de Sus Vizualizare Anexa la Dispozitia Primarului nr. 21/2022 Vizualizare H O T Ă R Â R E –...