P.U.Z. SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SALA ORGANIZARE NUNTI, FESTIVITATI SI RESTAURANT, IN PENSIUNE TURISTICA SI SALA PENTRU ORGANIZARE NUNTI SI FESTIVITATI

Compartimentul Urbanism si Cadastru
Nr. 820 din 17.02.20220

ANUNŢ
privind informarea populatiei privind lucrarea “P.U.Z. Schimbare de destinatie din sala organizare nunti, festivitati si restaurant, in pensiune turistica si sala pentru organizare nunti si festivitati”

DENUMIRE  PROIECT

P.U.Z. SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SALA ORGANIZARE NUNTI, FESTIVITATI SI RESTAURANT, IN PENSIUNE TURISTICA SI SALA PENTRU ORGANIZARE NUNTI SI FESTIVITATI

BENEFICIAR

S.C. ELECBRANS S.R.L.

ADRESA LUCRARE

JUD.BIHOR, COM. HIDISELU DE SUS, LOC. HIDISELU DE JOS, NR.CAD. 50058.

PROIECTANT GENERAL

 

SEF PROIECT

PROIECTAT

ELABORAT

VANDICI VIANA LAURA – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

ARH. VANDICI VIANA LAURA

ARH. VANDICI VIANA LAURA

ARH. VANDICI VIANA LAURA

NR. PROIECT

127/2019

DATA ELABORARII

DECEMBRIE 2019

Primăria comunei Hidiselu de Sus anunţă intenţia de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal în scopul urbanizării – schimbare de destinatie din sala organizare nunti, festivitati si restaurant, in pensiune turistica si sala pentru organizare nunti si festivitati, in localitatea Hidiselu de Jos, comuna Hidiselu de Sus, județul Bihor, la inițiativa – S.C. ELECBRANS S.R.L..
Zona studiata se compune dintr-o parcela, respectiv:
Teren identificat cu Nr. Cad. 50058, in proprietatea S.C. ELECBRANS S.R.L., proprietate privata.
Zona studiata face parte din intravilanul localitatii Hidiselu de Jos, in vestul comunei, la cca 400m fata de limita administrativa.
Incinta este amplasata la sud de drumul National DN76.
Zona propusa spre reglementare este accesibila dinspre DN 76.
Terenul este incadrat de urmatoarele vecinitati:
– la nord: drum DN76
– la sud: vaii Hidisel
– la est: Proprietate privata
– la vest: Proprietate privata
În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr.29 din 18/03/2011, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia privind documentele propunerii de PU.Z., la sediul Primăriei comunei Hidiselu de Sus, în perioada 17.02 – 06.03.2020, în intervalul orar 9:00 – 14:00 .
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este dl. consilier Clitan Adrian, responsabil privin Urbanismul din cadrul Compartimentului de Urbanism si Cadastru al Primăriei comunei Hidiselu de Sus – str. Principală, nr.328, tel: 0259-335.855, e-mail: primaria.hidiseludesus@cjbihor.ro.

Compartimentul Urbanism si Cadastru

Nr. 1164 din 03.03.2020

ANUNŢ

privind consultarea populatiei privind lucrarea

“P.U.Z. Schimbare de destinatie din sala organizare nunti, festivitati si restaurant, in pensiune turistica si sala pentru organizare nunti si festivitati” 

DENUMIRE  PROIECT

P.U.Z. SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SALA ORGANIZARE NUNTI, FESTIVITATI SI RESTAURANT, IN PENSIUNE TURISTICA SI SALA PENTRU ORGANIZARE NUNTI SI FESTIVITATI

BENEFICIAR

S.C. ELECBRANS S.R.L.

ADRESA LUCRARE

JUD.BIHOR, COM. HIDISELU DE SUS, LOC. HIDISELU DE JOS, NR.CAD. 50058.

PROIECTANT GENERAL

 

SEF PROIECT

PROIECTAT

ELABORAT

VANDICI VIANA LAURA – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

ARH. VANDICI VIANA LAURA

ARH. VANDICI VIANA LAURA

ARH. VANDICI VIANA LAURA

NR. PROIECT

127/2019

DATA ELABORARII

DECEMBRIE 2019

Primăria comunei Hidiselu de Sus anunţă intenţia de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal în scopul urbanizării – schimbare de destinatie din sala organizare nunti, festivitati si restaurant, in pensiune turistica si sala pentru organizare nunti si festivitati, in localitatea Hidiselu de Jos, comuna Hidiselu de Sus, județul Bihor, la inițiativa  – S.C. ELECBRANS S.R.L..

Zona studiata se compune dintr-o parcela, respectiv:

Teren identificat cu Nr. Cad. 50058, in proprietatea S.C. ELECBRANS S.R.L., proprietate privata.

Zona studiata face parte din intravilanul localitatii Hidiselu de Jos, in vestul comunei, la cca 400m fata de limita administrativa.

Incinta este amplasata la sud de drumul National DN76.

Zona propusa spre reglementare este accesibila dinspre DN 76.

Terenul este incadrat de urmatoarele vecinitati:

– la nord: drum DN76

– la sud: vaii Hidisel

– la est: Proprietate privata

– la vest: Proprietate privata

În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr.29 din 18/03/2011, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia privind documentele propunerii de PU.Z., la sediul Primăriei comunei Hidiselu de Sus, în perioada 17.02 – 06.03.2020, în intervalul orar 9:00 – 14:00 .

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este dl. consilier Clitan Adrian, responsabil privin Urbanismul din cadrul Compartimentului de Urbanism si Cadastru al Primăriei comunei Hidiselu de Sus – str. Principală, nr.328, tel: 0259-335.855, e-mail: primaria.hidiseludesus@cjbihor.ro.