RAPORT cu privire la ducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus, adoptate in anul 2021

RAPORT PRIVIND GESTIONAREA BUNURILOR COMUNEI HIDISELU DE SUS ÎN ANUL 2021

RAPORT cu privire la starea economica, sociala si de mediu a comunei in perioada 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021