ANUNȚ – privind desfășurarea procedurii de licitație publică privind închirierea unui spațiu in suprafață de 27.6 mp, aflat in clădirea identificată prin nr. cadastral 54737-C2-Mierlău, înscris in cartea funciară nr. 54737-Hidișelu de Sus, cu suprafața de 183 mp, de la nr. administrativ 189 din loc. Mierlău, clădire regăsita in intravilanul si domeniul public ale comunei Hidișelu de Sus.

ANUNȚ – privind desfășurarea procedurii de licitație publică privind concesionarea terenului identificat prin nr. cadastral 50602 – Mierlău, inscris in cartea funciara nr. 50602 – Hidiselu de Sus, cu suprafața de 46.500 mp, teren regăsit in extravilanul si domeniul privat ale comunei Hidișelu de Sus, cu categoria de folosință pășune. Bunul se concesioneaza și va fi exploatat de către concesionar în scopul înființării de noi capacități de producere de energie electrică regenerabilă – parc panouri fotovoltaice, precum și desfășurarea unor alte activități industriale și/sau comerciale aferente sau în corelare cu această activitate, concesionarea fiind aprobată prin Hotărârea Consiliul Local al comunei Hidișelu de Sus nr. 31 din 19.04.2022, conform O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019.