Anunt privind examenul de promovare in grad profesional aferent funcției publice generale de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Urbanism si Cadastru aflat in structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus

ANUNT Vizualizare Bibliografie si tematica Vizualizare Atributiile postului Vizualizare Forumar de inscriere Vizualizare Rezultat selectie dosare Vizualizare Barem de corectare Vizualizare Rezultat proba scrisa Vizualizare Rezultate interviu Vizualizare Rezultatele...

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Amplasare cort cu structura demontabila si parc fotovoltaic pentru ferma existenta”

Anunt dezbatere publica Vizualizare Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Amplasare cort cu structura demontabila si parc fotovoltaic pentru ferma existenta” Vizualizare Documentatie PUZ Vizualizare...