Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Constituire trup intravilan si reglementare acces pentru construire vila turistica si amenajare incinta”

Anunt dezbatere publica Vizualizare Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Constituire trup intravilan si reglementare acces pentru construire vila turistica si amenajare incinta” Vizualizare Documentatie...

Anunt privind examenul de promovare in grad profesional aferent functiei publice generale de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Resurse Umane aflat in structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus

ANUNT Vizualizare Bibliografie si tematica Vizualizare Atributiile postului Vizualizare Forumar de inscriere Vizualizare Rezultat selectie dosare Vizualizare Rezultat proba scrisa Vizualizare Rezultat interviu...

Anunt pentru organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Casierie al Biroului Financiar Contabil aflat in structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus;

ANUNT Vizualizare Bibliografie si tematica Vizualizare Atributiile postului Vizualizare Formular de inscriere Vizualizare Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere Vizualizare Barem de corectare subiecte – Varianta 2 Vizualizare Rezultate proba scrisa...

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a contractului de delegare, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Hidișelu de Sus

Anunt dezbatere publica Vizualizare Proiect HCL referitoare la aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a contractului de delegare, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport...