Licitatii Publice

ANUNȚ – privind desfășurarea procedurii de licitație publică privind închirierea unui spațiu in suprafață de 27.6 mp, aflat in clădirea identificată prin nr. cadastral 54737-C2-Mierlău, înscris in cartea funciară nr. 54737-Hidișelu de Sus, cu suprafața de 183...

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic de detaliu cu denumirea ,,Construire locuinta unifamiliala si anexa, imprejmuire teren cu porti de acces si racord la utilitati”

Anunt dezbatere publica Vizualizare Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic de detaliu cu denumirea ,,Construire locuinta unifamiliala si anexa, imprejmuire teren cu porti de acces si racord la utilitati” Vizualizare...

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic de detaliu cu denumirea ,,Construire spatii comerciale, zona servicii, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren si pe fatada cladirii, amplasare totem, imprejmuire teren cu acces din drumul comunal nr. cad. 55467”

Anunt dezbatere publica Vizualizare Proiect HCL privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic de detaliu cu denumirea ,,Construire spatii comerciale, zona servicii, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren si pe...