Începând cu data de 02.11.2023, Primaria comunei Hidiselu de Sus prin Compartimentul Asistenta Sociala va asigura distribuirea formularelor tipărite (cerere – declarație pe proprie răspundere) precum și preluarea documentelor necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, sezonul rece 2023 –2024, și pentru suplimentul de energie.

Toate documentele necesare precum si conditiile si modalitatea de acordare a ajutorului pentru incalzire le regasiti in documentele atasate

1.  Cerere/declaratie pe propria raspundere

2. Informatii utile

3. Conditiile si modalitatea de acordare a ajutrului pentru incalzire a locuintei si a suplimentului pentru energie