Anunt dezbatere publica

Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Introducere teren in intravilan in vederea construirii de locuinta, imprejmuire teren si racord la utilitati”

Documentatie PUZ

Referat de aprobare