Anunt dezbatere publica

Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Introducere partiala teren in intravilan, parcelare si reglementare pentru zona mixta de servicii si agrement”

Documentatie PUZ

Referat de aprobare