Anunt dezbatere publica

Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Extindere, modernizare, dotare centru medical, sat Hidiselu de Sus, nr. 328, comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor”

Documentatie PUZ

Referat de aprobare