Anunt dezbatere publica

Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Amplasare container – drive in – alimentatie publica, Hidiselu de Jos, com. Hidiselu de Sus, jud. Bihor”

Documentatie PUZ

Referat de aprobare