Istoria locala - Clima

Index articol
Istoria locala
Cuvant inainte
Cadrul geografic
Clima
Vegetatia si fauna
Primele atestari arheologice si documentare
Localitatile comunei in epoca feudala
daturile urbariale
Toate paginile

Vegetaţia, solurile şi fauna

Pendinte de condiţiile climatice, aceste trei elemente fizico – geografice se intercondiţionează. Vegetaţia arboricolă a comunei Hidişelu de Sus este alcătuită din goruni, fagi, carpeni, ulmi, frasini, iar stratul arbustiv este alcătuit din corni, măceşi etc.

Dintre esenţele prezentate mai des în locurile apătoase amintim plopul. Stratul erbaceu este reprezentat prin: coada cocoşului, laptele cucului, iarba vântului şi altele. O mare parte a vegetaţiei spontane din teritoriul comunei Hidişelu de Sus a fost înlocuită cu culturile agricole.

Solurile predominante, pe tot teritoriul comunei sunt: solul brun de pădure şi solul brun de pădure podzolit, care au apărut sub pădurile de fagi, goruni, cer şi gârniţă. Substratul petrografic pe care s-au dezvoltat aceste soluri este variat: depozite loessoide, nisipuri, argile, marne, gresii etc. , care au conţinut bogat în componente bazice. Aceste soluri brune de pădure dezvoltate în special pe depozitele loiessoide au determinat în multe locuri din teritoriul comunei apariţia unor torenţi care au erodat pătura de sol ducând în final la apariţia unor alunecări de teren. Un exemplu concludent este torentul format în valea din stânga intrării în satul Mierlău. Combaterea torenţilor şi a alunecărilor de teren s-a făcut prin plantarea unei adevărate păduri de salcâmi. Revenind la soluri vom aminti că explicaţia apariţiei celor două tipuri de sol brun rezidă în faptul că solul brun de pădure apare pe terenurile înclinate care beneficiază de un drenaj bun. În condiţiile unui drenaj deficitar cum este cazul interfluviilor dealurilor din comuna Hidişelu de Sus apar procese de podzolire care duc în final la apariţia solului brun de pădure podzolit.

Fauna este destul de bine reprezentată. Rozătoarele sunt reprezentate de: popândău, hârciog, cârtiţă, iepurele. Pădurile adăpostesc o bogată faună de păsări şi mamifere ca: cerbul, veveriţa, căprioara, mistreţul. Dintre păsări: fazanul etc. La toate acestea se pot adăuga o serie întreagă de insecte şi reptile. În iernile ultimilor ani pădurarii au semnalat prezenţa unor haite de lupi.

Ca monumente ale naturii pe teritoriul comunei Hidişelu de Sus, putem aminti că în pădurea Hidişelu de Jos, sub dealul Şimleului, vegetează aproximativ o mie de cuiburi de ghimpe, iar în pădurea Şumugiu 200 de cuiburi. Această plantă este un arbust termofil, specie care este ocrotită. De asemenea în calcarele din cariera de la Pogor se află un aven semicolmatat. Dintre păsările ocrotite de lege pe teritoriul comunei Hidişelu de Sus, îşi au cuibul mai multe familii de berze. De-alungul şoselei principale se pot observa mai multe cuiburi aşezate în vârful stâlpilor din beton instalaţi pentru iluminatul public, iar în satele aparţinătoare au fost semnalate alte câteva cuiburi, în total 7 cuiburi de berze: Gheorghe Vaida, profesor de biologie la şcoala generală din Hidişelu de Sus. Berzele au fost semnalate şi studiate mai demult pe teritoriul comunei noastre.


METEO
Utilizatori Online
Avem 17 vizitatori online