Situațiile financiare ale Comunei Hidișelu de Sus pe anul 2019

BUGET INIȚIAL 2019

SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE ȘI ANUALE 2019

TRIMESTRUL IV

TRIM IV-2019-Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.12.2019

TRIM IV-2019-Situatia Fluxurilor de Trezorerie 04 31.12.2019

TRIM IV-2019-Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local Sectiunea de Functionare 31.12.2019

TRIM IV-2019-Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 31.12.2019

TRIM IV-2019-Situatia fluxurilor de trezorerie 03 31.12.2019

TRIM IV-2019-Contul de executie al bugetului local – Venituri – Sectiunea de Functionare 31.12.2019

TRIM IV-2019-Contul de executie al bugetului local – Cheltuieli- sectiunea de dezvoltare 31.12.2019

TRIM IV-2019-Contul de executie al bugetului local – cheltuieli 31.12.2019

TRIM IV-2019-Contul de executie al bugetului local – Cheltuieli- Sectiunea de functionare 31.12.2019

TRIM IV-2019-Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – Cheltuieli 31.12.2019

 TRIM IV-2019-Contul de execuție al bugetului local – Venituri 31.12.2019

TRIM IV-2019-Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – Venituri – Sectiunea de Functionare 31.12.2019

TRIM IV-2019-Cont de rez patrim 31.12.2019

TRIM IV-2019-Contul de executie al bugetului local – venituri – Sectiunea de dezvoltare 31.12.2019

TRIM IV-2019-Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local -Venituri 31.12.2019

TRIM IV-2019-anexa 35b cresteri Situatia activelor fixe neamortizabile 31.12.2019

TRIM IV-2019-bilant 31.12.2019

TRIM IV-2019-anexa 35b reduceri 31.12.2019

TRIM IV-2019-anexa 35a reduceri 31.12.2019

TRIM IV-2019-anexa 34 Situatia modificarilor in structura activelor netecapitalurilor 31.12.2019

TRIM IV-2019-anexa 27 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31.12.2019

TRIM IV-2019-anexa 22 Veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale 31.12.2019

TRIM IV-2019-anexa 19 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare31.12.2019

TRIM IV-2019-anex 35a reduceri Situația activelor fixe amortizabile 31.12.2019

 

 

TRIMESTRUL III

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL I