REGISTRUL DISPOZITIILOR EMISE DE PRIMARUL

COMUNEI HIDISELU DE SUS IN ANUL 2022

 

 

DISPOZIŢIA

NR./DATA

TITLUL DISPOZIŢIEI
1/04.01.2022 Aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local
2/05.01.2022 Modificarea componentei comisiei de analizare a cererilor depuse in baza legii nr. 15/2003
3/11.01.2022 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de achizitie directa
4/11.01.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Faragau Susana persoana cu handicap grav
5/21.01.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta Ordinara din data de 27.01.2022
6/25.01.2022 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Mada Teodor
7/25.01.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 26 beneficiari, familii sau persoane singure
8/25.01.2022 Modificarea cuantumului  si a diminuarii numarului de minori beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei, acordata doamnei Covaci Simona
9/25.01.2022 Modificarea cuantumului si a majorarii numarului de minori beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei, acordata doamnei Covaci Simona
10/25.01.2022 Modificarea numarului de minori beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei, acordata doamnei Lingurar Nicoleta
11/25.01.2022 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata domnului Lingurar Razvan
12/25.01.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Soltan Maria persoana cu handicap grav
13/25.01.2022 Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru domnul Lingurar Petru
14/25.01.2022 Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru domnul Haicai Lipov
15/25.01.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Rogojan Floarea persoana cu handicap grav
16/25.01.2022 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Kosa Dorina
17/25.01.2022 Punerea in aplicare a Deciziei nr. 1/CA/2022-R pronuntata la data de 12 ianuarie 2022 de catre Curtea de Apel Oradea, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, privind achiziiile publice
18/31.01.2022 Constituirea comisiei de receptie pentru achizitiile de lucrari, servicii si furnizare de produse
19/31.01.2022 Avansarea doamnei Foica Natalia Cristina, din gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca 2, in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca 3
20/31.01.2022 Acordarea indemnizatiei lunare minorei Leghezeu Daniela Estera – persoana cu handicap grav
21/21.02.2022 Exproprierea terenului identificat prin nr. cadastral 56368 – Hidiselu de Sus, inscris in cartea funciara nr. 56368 – Hidiselu de Sus
22/22.02.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei  Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 28.02.2022
23/23.02.2022 Constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real aferenta exproprierii  terenului identificat prin nr. cadastral 56368 – Hidiselu de Sus, inscris in cartea funciara nr. 56368 – Hidiselu de Sus
24/24.02.2022 Incetarea dreptului la ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru doamna Lingurar Ana
25/24.02.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 25 beneficiari, familii sau persoane singure
26/24.02.2022 Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru doamna Kosa Dorina
27/24.02.2022 Incetarea raportului de serviciu al doamnei Laslau Mihaela- Ioana, numita in functia publica generala de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Achizitii Publice
28/25.02.2022 Stabilirea unor masuri referitoare la recensamantul populatiei si locuintelor din comuna Hidiselu de Sus
29/28.02.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Marinau Ecaterina persoana cu handicap grav
30/08.03.2022 Constituirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei
31/15.03.2022 Delegarea atributiilor privind amenajarea teritoriului si urbanismului, domnului Rogojan Daniel, functionar public in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus
32/17.03.2022 Delegarea atributiilor de serviciu aferente functiei publice temporar vacante din cadrul Compartimentului Resurse Umane, domnului Berdie Doru Petru
33/24.03.2022 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Lutas Dumitru
34/24.03.2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru doamna Covaci Ana
35/24.03.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 24 beneficiari, familii sau persoane singure
36/24.03.2022 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata doamnei Leghezeu Florica
37/24.03.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Pasca Elisabeta persoana cu handicap grav
38/24.03.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Gavruta Floare persoana cu handicap grav
39/24.03.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Duma Marta persoana cu handicap grav
40/25.03.2022 Convocarea Conciliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 31.03.2022
41/28.03.2022 Majorarea indemnizatiei domnului Curpas Florian – viceprimar al comunei Hidiselu de Sus, pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile
42/28.03.2022 Majorarea indemnizatiei domnului Petroi Adrian – primar al comunei Hidiselu de Sus, pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile
43/31.03.2022 Delegarea atributiilor aferente functiei publice vacante din cadrul Compartimentului Registratura – Relatii cu Publicul
44/04.04.2022 Stabilirea perioadei pentru desemnarea reprezentantilor functionarilor publici in comisia paritara
45/07.04.2022 Asumarea unei agende de integritate organizationala
46/13.04.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 19.04.2022
47/27.04.2022 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului Mada Teodor
48/27.04.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 24 beneficiari, familii sau persoane singure
49/06.05.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta extraordinara din data de 10.05.2022
50/11.05.2022 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru inchirierea unui spatiu aferent constructiei identificata cu nr. cadastral 54737-C2-Mierlau, inscrisa in cartea funciara nr. 54737 – Hidiselu de Sus
51/12.05.2022 Incetarea de drept a contractului individual de munca incheiat intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Ilisie Viorica, asistent personal al numitului Ilisie Alin, persoana cu handicap grav
52/17.05.2022 Modificarea contractului individual de munca nr. 23/25.05.2020 incheiat pe durata determinata, intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Leghezeu Florica, asistent personal
53/24.05.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 24 beneficiari, familii sau persoane singure
54/24.05.2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social precum si a sumplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru domnul Cuc Nicolae
55/24.05.2022 Incetarea dreptului la sumpliment pentru combustibili solizi si/sau petrolieri, pentru doamna Hendre Lucretia
56/24.05.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare numitei Leghezeu Daniela Estera – minora cu handicap grav
57/24.05.2022 Mentinerea in plata a indemnizatiei lunare acordata minorului Bitis Darius Florin – persoana cu handicap grav
58/25.05.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 31.05.2022
59/25.05.2022 Constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire avand ca obiect ,,Achizitie Buldoexcavator pentru Comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor,,
60/27.05.2022 Acordarea indemnizatiei lunare domnului Bungau Florian persoana cu handicap grav
61/27.05.2022 Mentinerea in plata a indemnizatiei lunare acordata domnului Vid Ioan – persoana cu handicap grav
62/27.05.2022 Mentinerea in plata a indemnizatiei lunare acordata domnului Birta Florian – persoana cu handicap grav
63/30.05.2022 Acordarea indemnizatiei lunare minorului Leghezeu Lucian Laurentiu – persoana cu handicap grav
64/30.05.2022 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata doamnei Lascau Doina si recuperarea sumelor incasate necuvenit
65/31.05.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Rogojan Teodor persoana cu handicap grav
66/31.05.2022 Aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluias capitol
67/02.06.2022 Constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul ,,Executie lucrari de modernizare a retelei de drumuri de interes local in comuna Hidiselu de Sus, in cadrul proiectului Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor,,
68/10.06.2022 Imputernicirea domnului Dringo Emanuel pentru constatarea si sanctionarea unor contraventii in legatura cu organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor
69/10.06.2022 Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Casierie al Biroului Financiar Contabil aflat in structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus
70/10.06.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta extraordinara din data de 14.06.2022
71/21.06.2022 Numirea domnisoarei Negoescu Carmen-Maria ca functionar public de executie definitiv, ca urmare a finalizarii perioadei de stagiu
72/22.06.2022 Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grad profesional aferent functiei publice generale de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Resurse Umane aflat in structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus
73/23.06.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 29.06.2022
74/24.06.2022 Desemnarea reprezentantului primariei pentru a face parte din comisia pentru constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor conform dispozitiilor art. 106 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
75/27.06.2022 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Cuc David
76/27.06.2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru domnul Birta Ioan
77/27.06.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 24 beneficiari, familii sau persoane singure
78/27.06.2022 Acordarea indemnizatiei lunare domnului Fratila Viorel persoana cu handicap grav
79/27.06.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Cuc Ileana persoana cu handicap grav
80/27.06.2022 Acordarea indemnizatiei lunare domnului Bungau Florinel persoana cu handicap grav
81/27.06.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Cret Silvia persoana cu handicap grav
82/27.06.2022 Mentinerea in plata a indemnizatiei lunare acordata doamnei Agud Floarea – persoana cu handicap grav
83/27.06.2022 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata domnului Tent Lucian si recuperarea sumelor incasate necuvenit
84/27.06.2022 Neindeplinirea conditiilor de acordare a dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata domnului Agud Ioan si recuperarea sumelor incasate necuvenit
85/27.06.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Mateas Marioara persoana cu handicap grav
86/30.06.2022 Acordarea indemnizatiei lunare minorului Ilisie Alin – persoana cu handicap grav
87/04.07.2022 Constituirea comisiei paritare de la nivelul Primarului comunei Hidiselu de Sus
88/07.07.2022 Avansarea domnului Rosie Nicolae Traian din gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca 3, in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca 4
89/13.07.2022 Constituirea comisiei de receptie pentru achizitie buldoexcavator JCB 3CX ECO 14L5WM
90/19.07.2022 Amanarea, din motive obiective, a interviului concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Casierie al Biroului Financiar Contabil aflat in structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus
91/19.07.2022 Aprobarea planului de integritate
92/21.07.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 27.07.2022
93/22.07.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 25 beneficiari, familii sau persoane singure
94/22.07.2022 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru doamna Moca Florina
95/25.07.2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru doamna Silaghi Rodica
96/27.07.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare a domnului Cuc Teodor persoana cu handicap grav
97/28.07.2022 Promovarea domnului Dringo Ionica-Emanuel in gradul profesional principal
98/28.07.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Luncan Floare persoana cu handicap grav
99/28.07.2022 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Cuc Nicolae
100/29.07.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare a doamnei Ardelean Raveica persoana cu handicap grav
101/04.08.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta extraordinara, de indata, din data de 04.08.2022
102/10.08.2022 Modificarea contractului individual de munca nr. 24/21.09.2020 incheiat pe durata determinata, intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Berde Alina Ramona, asistent personal
103/11.08.2022 numirea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din  cadrul Compartimentului Casierie al Biroului Financiar Contabil aflat in structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus, a domnisoarei Seutiuț Diana-Felicia
104/11.08.2022 desemnarea domnului Birta Florentin-Claudiu ca îndrumător de stagiu şi aprobarea programului pentru desfăşurarea perioadei de stagiu a domnisoarei Seutiuț Diana-Felicia
105/25.08.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 24 beneficiari, familii sau persoane singure
106/25.08.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Popa Elisabeta persoana cu handicap grav
107/30.08.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Birta Sabina persoana cu handicap grav
108/30.08.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Filip Paulina persoana cu handicap grav
109/31.08.2022 majorarea salariului de baza al doamnei Berde Alina Ramona
110/31.08.2022 majorarea  salariului de baza al doamnei Simon Anca Elena
111/31.08.2022 majorarea  salariului de baza al doamnei Popovici Ioana Florica
112/31.08.2022 majorarea  salariului de baza al doamnei Popa Andreea Aurora
113/31.08.2022 majorarea  salariului de baza al doamnei Drincec Gheorghina
114/31.08.2022 majorarea  salariului de baza al doamnei Bot Mariana
115/31.08.2022 incadrarea doamnei Fechete Adina-Florina, ca asistent personal al numitului Fechete Patrick-Mihai, persoana cu handicap grav, pe perioada determinata
116/07.09.2022 desemnarea reprezentantului Primarului comunei Hidiselu de Sus în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale nr. 1 Hidiselu de Sus
117/09.09.2022 Convocarea Consiliului Local al ocmunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 15.09.2022
118/09.09.2022 Modificarea contractului individual de munca nr. 25/21.09.2020 incheiat pe durata determinata, intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Simon Anca Elena, asistent personal
119/20.09.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 25 beneficiari, familii sau persoane singure
120/20.09.2022 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata doamnei Lingurar Simona
121/20.09.2022 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata doamnei Kosa Dorina
122/20.09.2022 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Hendrea Ionut
123/20.09.2022 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Ostaficiuc Gheorghina
124/20.09.2022 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata domnului Filip Florin
125/20.09.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Dobrila Valeria persoana cu handicap grav
126/20.09.2022 Modificarea numarului de minori beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei, acordata doamnei Lacatus Rodica
127/20.09.2022 Modificarea numarului de minori beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei, acordata doamnei Lingurar Nicoleta
128/20.09.2022 Modificarea numarului de minori beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei, acordata domnului Covaci Florin
129/20.09.2022 delegarea atribuţiilor privind amenajarea teritoriului si urbanismul, domnului Berdie Doru- Petru functionar public in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus
130/21.09.2022 delegarea atribuţiilor privind protectia mediului, domnului Rogojan Daniel functionar public in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus
131/28.09.2022 Acordarea indemnizatiei lunare dnei Filip Paulina persoana cu handicap grav
132/28.09.2022 Mentinerea in plata a indemnizatiei lunare acordata domnului Andor Florian – persoana cu handicap grav
133/28.09.2022 Stabilirea dreptului la ajutorul social precum si a suplimentului pentru combustibilii solizi si/sau petrolieri pentru doamna Varga Floare
134/28.09.2022 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Mandi Olga
135/28.09.2022 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Josu Nelica
136/29.09.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Birta Florian persoana cu handicap grav
137/06.10.2022 modificarea contractului individual de munca nr. 26/23.10.2020 incheiat pe durata determinata, intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Popa Andreea-Aurora, asistent personal
138/06.10.2022 modificarea contractului individual de munca nr. 21/30.10.2019 incheiat pe durata determinata, intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Ostaficiuc Gheorghina, asistent personal
139/13.10.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta extraordinara, de indata, din data de 13.10.2022
140/24.10.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 25 de beneficiari, familii sau persoane singure
141/24.10.2022 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Covaci Simona Gabriela
142/24.10.2022 Acordarea indemnizatiei lunare domnului Duma Gheorghe persoana cu handicap grav
143/24.10.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Cristovescu Daniela persoana cu handicap grav
144/24.10.2022 Acordarea stimulentului educational pentru 13 copii din familiile care au stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
145/25.10.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 31.10.2022
146/27.10.2022 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, acordata doamnei Lacatus Rodica
147/27.10.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Gligor Floare persoana cu handicap grav
148/01.11.2022 majorarea indemnizatiei domnului Curpas Florian, viceprimar al comunei Hidiselu de Sus, pentru implementarea unui proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile
149/01.11.2022 majorarea indemnizatiei domnlui Petroi Adrian, primar al comunei Hidiselu de Sus, pentru implementarea unui proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile
150/08.11.2022 constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Registratura-Relatii cu publicul aflat in structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus
151/10.11.2022 modificarea raportului de serviciu al domnului Rogojan Daniel, prin transfer in interesul serviciului
152/15.11.2022 constituirea Comandamentului local al comunei Hidiselu de Sus pentru deszapezire si combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2022-2023
153/15.11.2022 constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire avand ca obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului si execuție lucrări pentru obiectivele de investiții ,,Modernizare strazi in comuna Hidiselu de Sus, satele Hidiselu de Sus, Hidiselu de Jos si Santelec”
154/16.11.2022 inlocuirea domnului Rogojan Daniel, functionar public desemnat in cadrul comisiei de receptie
155/18.11.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 24.11.2022
156/22.11.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 25 de beneficiari, familii sau persoane singure
157/22.11.2022 Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petroilieri, precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri
158/22.11.2022 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata doamnei Lacatus Rodica
159/22.11.2022 Mentinerea in plata a indemnizatiei lunare acordata minorului Deak Iosua David – persoana cu handicap grav
160/22.11.2022 Mentinerea in plata a indemnizatiei lunare acordata minorului Ilisie Alin – persoana cu handicap grav
161/22.11.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Cuc Maria persoana cu handicap grav
162/22.11.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Filip Paulina persoana cu handicap grav
163/22.11.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Pasca Elisabeta persoana cu handicap grav
164/22.11.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului Bere Nicolaie persoana cu handicap grav
165/24.11.2022 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, la ajutorul pentru incalzirea locuintei precum si la suplimentul pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru doamna Lascau Doina
166/29.11.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Tufa Aurora persoana cu handicap grav
167/08.12.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta extraordinara, de indata, din data de 09.12.2022
168/09.12.2022 Incadrarea doamnei Boar Ana-Claudia , ca asistent personal al numitului Boar Ioan-George, persoana cu handicap grav, pe perioada determinata
169/20.12.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta extraordinara, de indata, din data de 20.12.2022
170/22.12.2022 constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grad profesional aferent functiei publice generale de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Urbanism si Cadastru aflat in structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus
171/23.12.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta extraordinara din data de 27.12.2022
172/27.12.2022 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 25 beneficiari, familii sau persoane singure
173/27.12.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Cuc Ileana persoana cu handicap grav
174/27.12.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Birta Sabina persoana cu handicap grav
175/27.12.2022 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Barjoeanu Maria persoana cu handicap grav
176/27.12.2022 Acordarea indemnizatiei lunare domnului Dan Ioan persoana cu handicap grav
177/27.12.2022 Acordarea indemnizatiei lunare domnului Buda Ioan persoana cu handicap grav
178/27.12.2022 Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru doamna Cret Maria
179/27.12.2022 Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru domnul Lingurar Petru
180/27.12.2022 Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru domnul Lingurar Ioan
181/27.12.2022 Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru doamna Mandi Olga
182/27.12.2022 Mentinerea in plata a indemnizatiei lunare acordata domnului Pop Alin persoana cu handicap grav
183/27.12.2022 Acordarea indemnizatiei lunare domnului Dan Ioan persoana cu handicap grav
184/27.12.2022 Acordarea indemnizatiei lunare minorului Lingurar Leonardo Florin persoana cu handicap grav
185/27.12.2022 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Cuc Maria persoana cu handicap grav
186/29.12.2022 Numirea doamnei Ciursaș Oana în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compatimentului Registratură-Relații cu publicul aflat în structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidișelu de Sus
187/29.12.2022 Constituirea comisiei pentru inventarierea patrimoniului comunei Hidișelu de Sus, aferent anului 2022
188/30.12.2022 Alocarea secvențelor de numere pentru înregistrarea documentelor gestionate de către Compartimentul Stare Civilă și Autoritate Tutelară, pentru anul 2023
189/30.12.2022 Stabilirea salariului de bază al domnului Dringo Emanuel pentru anul 2023
190/30.12.2022 Stabilirea salariului de bază al doamnei Olah Georgeta pentru anul 2023
191/30.12.2022 Stabilirea salariului de bază al domnului Berdie Doru Petru pentru anul 2023
192/30.12.2022 Stabilirea salariului de bază al domnului Birta Floretin Claudiu pentru anul 2023
193/30.12.2022 Stabilirea salariului de bază al domnului Clitan Adrian pentru anul 2023
194/30.12.2022 Stabilirea salariului de bază al domnului Roșie Nicolae-Traian pentru anul 2023
195/30.12.2022 Stabilirea salariului de bază al doamnei Foica Natalia-Cristina pentru anul 2023
196/30.12.2022 Stabilirea salariului de bază al domnului Onaca Vlad-Florian pentru anul 2023
197/30.12.2022 Stabilirea salariului de bază al domnișoarei Negoescu Carmen-Maria pentru anul 2023
198/30.12.2022 Stabilirea salariului de bază al domnișoarei Seutiuț Diana-Felicia pentru anul 2023
199/30.12.2022 Stabilirea salariului de bază al domnului Luncan Gheorghe pentru anul 2023
200/30.12.2022 Stabilirea salariului de bază al domnului Sautiut Razvan-Ionut pentru anul 2023
201/30.12.2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Popa Andreea
202/30.12.2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Bot Mariana
203/30.12.2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Popovici Ioana Florica
204/30.12.2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Drincec Gheorghina
205/30.12.2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Berde Alina Ramona
206/30.12.2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Boar Ana-Claudia
207/30.12.2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Simon Anca Elena
208/30.12.2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Fechete Adina
209/30.12.2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Ostaficiuc Gheorghina
210/30.12.2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Leghezeu Florica
211/30.12.2022 Modificarea cuantumului ajutorului social și al numărului de minori beneficiari de alocație pentru susținerea familiei doamnei Lingurar Nicoleta Veronica