REGISTRUL DISPOZITIILOR PE ANUL 2021

 

Nr. dispozitie TITLUL DOCUMENTULUI
1/05.01.2021 Alocarea secventelor de numere pentru inregistrarea documentelor gestionate de catre Compartimentul de Stare Civila si Autoritate Tutelara, pentru anul 2021
2/11.01.2021 Imputernicirea dnei Foica Natalia pentru semnarea proceselor-verbale de receptie aferente Programului operational Ajutorarea personelor defavorizate – POAD
3/14.01.2021 Incetarea raportului de serviciu al doamnei Maticas Ioana Sinziana, numita in functia publica de executie de referent, clsa a III-a, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Casierie
4/15.01.2021 Eliberarea autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatiicomerciale de catre Belenesi Traian P.F.A.
5/21.01.2021 Stabilirea perioadei pentru desemnarea reprezentantului functionarilor publici in comisia paritara
6/21.01.2021 Constituirea Comisiei Paritare din cadrul primariei comunei Hidiselu de Sus
7/22.01.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 28.01.2021
8/22.01.2021 Desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse si de constituire a comisiei de receptie pentru achizitiile publice ale comunei Hidiselu de Sus din anul 2021
9/25.01.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 27 beneficiari, familii sau persoane singure
10/25.01.2021 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat dnei Lacatus Ecaterina
11/25.01.2021 Incetarea dreptului la ajutorul social si ajutorul pentru incalzirea locuintei acordate dnei Martin Lenuta
12/25.01.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei Breb Cornelia
13/25.01.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei Puia Ioana
14/25.01.2021 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei Hendrea Lucretia
15/25.01.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata domnului Filip Florin
16/25.01.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dnei Rogojan Floarea persoana cu handicap grav
17/25.01.2021 Modificarea Comisiei comunale pentru recensamantul populatiei si locuitorilor din comuna Hidiselu de Sus
18/26.01.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru dl Cuc David
19/26.01.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru dl Incze Fratila Iozsef
20/26.01.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Ciurar Rozalia
21/26.01.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Ilisie Viorica
22/26.01.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Leghezeu Florica
23/26.01.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Ostaficiuc Gheorghina Felicia
24/29.01.2021 Mentinerea indemnizatiei lunare a domnului Peroi Adrian la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
25/29.01.2021 Mentinerea indemnizatiei lunare a domnului Curpas Florian la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
26/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Emanuel Dringo la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
27/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Olah Georgeta la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
28/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Berdie Doru Petru la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
29/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Lupeanu Calin la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
30/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Rogojan Daniel la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
31/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Birta Claudiu la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
32/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Rosie Nicolae la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
33/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Clitan Adrian la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
34/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Foica Natlia la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
35/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei  Restea Andreea la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
36/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Luncan Gheorghe la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
37/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Sautiut Razvan la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
38/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Berde Alina Ramona la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
39/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Simon Anca Elena la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
40/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Popovici Ioana Florica la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
41/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Popa Andreea Aurora  la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
42/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Drincec Gheorghina la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
43/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Bot Mariana la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
44/01.02.2021 Avansarea doamnei Popovici Ioana Florica din gradatia 3 corespunzatoare transei de vechime in munca, in gradatia 4 corespunzatoare transei de vechime in munca
45/08.02.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta extraordinara din data de 12.02.2021
46/12.02.2021 Modificarea raportului de serviciu al domnului Onaca Vlad Florian, prin transfer la cerere
47/19.02.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 25.02.2021
48/19.02.2021 Inlocuirea domnului Lupeanu calin, functionar public in cadrul unei comisii si in cadrul unui grup de lucru
49/22.02.2021 Constituire comisie de concurs si solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie de consilier, clasaI, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar
50/23.02.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 29 de beneficiari, familii sau persoane singure
51/23.02.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata dnei Covaci Margareta
52/23.02.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata dnei Covaci Simona Gabriela
53/23.02.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata dnei Lingurar Ghiorghina
54/23.02.2021 Mentinerea in plata a indemnizatiei de insotitor acordata minorei Balas Patricia Alisa-minora cu handicap grav
55/23.02.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dlui Buda Florian persoana cu handicap grav
56/25.02.2021 Incetare raport de serviciu al dlui Lupeanu Calin, numit in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, din Compartimentul Urbanism si Cadastru
57/26.02.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dlui Birta Florian persoana cu handicap grav
58/03.03.2021 Incetarea raportului de serviciu al doamnei  Restea Andreea Anca, numita in functia publica de executie de referent, clasa a III-a, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Registratura – Relatii cu publicul
59/03.03.2021 Privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordata domnului Ilisie Ioan
60/04.03.2021 Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a doua functii publice de executie vacante, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus
61/09.03.2021 Desemnarea domnului Clitan Adrian pentru a indeplini atributiile de serviciu aferente functiei publice temporar vacante din cadrul  Compartimentului Resurse Umane
62/12.03.2021 Delegarea atributiilor de serviciu ale sercretarului general al U.A.T. domnului Berdie Doru Petru
63/16.03.2021 Constituirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T.
64/16.03.2021 Actualizarea comisiei pentru scoatere din functiune, declasarea sau casarea bunurilor si/sau mijloacelor din proprietatea comunei Hidiselu de Sus
65/17.03.2021 Delegarea atributiilor privind amenajarea teritoriului si urbanismul domnului Berdie Doru Petru, functionar public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor
66/17.03.2021 Actualizarea unitatii de implementare a proiectului ,,Asigurarea accesului elevilor si profesorilor la procesul de invatare in mediul on-line”
67/18.03.2021 Suspendarea raportului de serviciu al dnei Morar Cristina Florina, pe perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
68/19.03.2021 Exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de secretar general al unitatii administrativ-teritoriale
69/23.03.2021 Acordarea dreptului la ajutor social pentru un numar de 29 beneficiari, familii sau persoane singure
70/23.03.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare dlui Buda Florian persoana cu handicap grav
71/23.03.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dnei Popa Maria persoana cu handicap grav
72/24.03.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dlui Vid Ioan persoana cu handicap grav
73/25.03.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 31.03.2021
74/26.03.2021 Actualizarea comisiei de receptie pentru achizitiile publice ale comunei Hidiselu de Sus din anul 2021
75/31.03.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dnei Ardelean Raveica persoana cu handicap grav
76/16.04.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 22.04.2021
77/16.04.2021 Numirea in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Contabilitate Buget, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus, a domnului Moya ioan Mircea
78/23.04.2021 Numirea in functia publica de executie de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din compartimentul Registru Agricol si Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus, a doamnei Clitan Veronica
79/26.04.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 29 beneficiari, familii sau persoane singure
80/26.04.2021 Modificarea cuantumului ajutorului social si al alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei Covaci Violeta
81/26.04.2021 Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului de Achizitii Publice al Biroului Financiar Contabil aflat in structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus
82/28.04.2021 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Clitan Veronica, prin transfer in interes de serviciu
83/29.04.2021 Modificarea raportului de serviciu al domnului Moza Ioan Mircea  prin transfer in interes de serviciu
84/29.04.2021 Desemnarea domnului Rosie Nicolae Traian pentru verificarea si identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritoriala a comunei Hidiselu de Sus
85/12.5.2021 Constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al comunei Hidiselu de Sus
86/20.05.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 26.05.2021
87/24.05.2021 Stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia Dlui Lacatus Andrei
88/24.05.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 29 beneficiari, familii sau persoane singure
89/24.05.2021 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dlui Lingurar Calin
90/24.05.2021 Modificarea duratei cpntractului individual de munca nr. 23/25.05.2020 incheiat de comuna Hidiselu de Sus cu doamna Leghezeu Florica, asistent personal al numitului Leghezeu Lucian Laurentiu, persoana cu handicap grav
91/04.06.2021 Acordarea stimulentului educational pentru 10 copii din familiile care au stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
92/04.06.2021 Numirea in functia publica de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului de Achizitii Publice al Biroului Financiar Contabil aflat in structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus, a domnisoarei Negoescu Carmen  Maria
93/07.06.2021 Desemnarea ca indrumator de stagiu a domnului Clitan Adrian si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a domnisoarei Negoescu Carmen Maria
94/07.06.2021 Acordarea sporului de 25% pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile, domnului Curpas Florian, viceprimar al comunei Hidiselu de Sus
95/11.06.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta Extraordinara din data de 15.06.2021
96/20.08.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 30.06.2021
97/28.06.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 30 beneficiari, familii sau persoane singure
98/28.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata dnei Mertan Lavinia
99/28.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata dlui Ticau Viorel
100/28.06.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor minorului Avram Titus Claudiu-persoana cu handicap grav
101/28.06.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dnei  Bercea Raveica persoana cu handicap grav
102/28.06.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei Zaharia Etelka
103/28.06.2021 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru dnul Ticau Viorel
104/30.06.2021 Constatarea suspendarii de drept a contractului individual de munca al doamnei Ciurar Rozalia, asistent personal al numitei Covaci Rosalinda, persoana cu handicap grav, ca urmare a concediului de maternitate si acordarea indemnizatiei pentru absenta temporara a angajatei
105/08.07.2021 Actualizarea componentei comisiei pentru inventarierea bunurilor de retur care au fostpreluate de SC Compania de Apa Oradea SA, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
106/21.07.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata domnului Filip Florin
107/21.07.2021 Modificarea numarului de minori beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei, acordata domnului Covaci Florin
108/21.07.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare dnei Bercea Raveica persoana cu handicap grav
109/21.07.2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dna Covaci Ana
110/21.07.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 30 beneficiari, familii sau persoane singure
111/22.07.2021 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Lingurar Simona
112/22.07.2021  Incetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Ticau Viorel
113/23.07.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 29.07.2021
114/28.07.2021 Mentinerea in plata a indemnizatiei lunare pentru insotitor acordata minorului Fechete Patrick Mihai – copil cu handicap grav
115/29.07.2021 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Laslau Mihaela-Ioana, prin transfer la cerere
116/30.07.2021 Suspendarea contractului individual de munca incheiat intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Ciurar Rozalia, asistent personal al numitei Covaci Rosalinda, persoana cu handicap grav, ca urmare a acordarii concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
117/30.07.2021  Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata dnei Hendre Lucretia
118/30.07.2021 Recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordata dnei Zaharia Etelka
119/30.07.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei Puia Ioana
120/05.08.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor minorei Covaci Rosalinda-persoana cu handicap grav
121/05.08.2021 Infiintarea comisiei pentru probleme de aparare
122/06.08.2021 Componenta Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara
123/09.08.2021 Prelungirea contractului individual de munca nr. 24/21.09.2020, incheiat pe durata determinata intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Berde Alina Ramona, asistent personal al numitei Lacatos Florina, persoana cu handicap grav
124/18.08.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dl Bungau Mircea
125/18.08.2021  Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 27 beneficiari, familii sau persoane singure
126/18.08.2021 Recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordata dnei Puia Ioana
127/18.08.2021 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei Lacatus Alina
128/18.08.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata dnei Breb Cornelia
129/18.08.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare dlui Gavruta Andrei persoana cu handicap grav
130/18.08.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dnei Faragau Susana persoana cu handicap grav
131/20.08.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 26.08.2021
132/24.08.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dnei Filip Paulina persoana cu handicap grav
133/07.09.2021 Prelungirea contractului individual de munca nr. 25/21.09.2020, incheiat pe durata determinata, intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Simon Anca Elena, asistent personal al numitei  Simon Larisa Mihaela, persoana cu handicap grav
134/14.09.2021  Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus, de indata, la sedinta extraordinara din data de 14.09.2021
135/14.09.2021 Avansarea domnisoarei Negoescu  Carmen-Maria, din gradatia corespunzatoare transei de vechime 0, in gradatia corespunzatoare transei de vechime 1
136/22.09.2021 Incetarea dreptului la ajutor social pentru doamna Lingurar Zorita
137/22.09.2021  Desemnarea reprezentantului Primarului comunei Hidiselu de Sus in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Hidiselu de Sus
138/22.09.2021 Modificarea numarului de minori beneficiari de alocatie prntru sustinerea familiei, acordata doamnei Lingurar Nicoleta
139/22.09.2021 Acordarea dreptului la ajutor social pentru un numar de 28 beneficiari, familii sau persoane singure
140/23.09.2021 Delegarea atriburiilor de serviciu ale secretarului general al comunei, in lipsa inlocuitorului sau
141/23.09.2021 Constituirea comisiei de concurs, comisiei de solutionare a contestatiilor si desemnarea acestora, pentru examenul de promovare in grad profesional aferent functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala aflat in structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus
142/24.09.2021 Convocarea  Consiliului Local al comunei Hidiselu  de Sus la sedinta ordinara din data de 30.09.2021
143/27.09.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Curpas Floare persoana cu handicap grav
144/28.09.2021 Modificarea numarului de minori beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei, acordata doamnei Lacatus Rodica
145/28.09.2021 Modificarea numarului de minori beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei, acordata domnului Ilisie Ioan
146/28.09.2021 Incetarea dreptului la ajutorul social si alocatia pentru sustinerea familiei, pentru domnul Hendrea Traian
147/30.09.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Andor Florian persoana cu handicap grav
148/30.09.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, acordata domnului Ilisie Ioan
149/06.10.2021 Prelungirea contractului individual de munca nr. 26/23.10.2020, incheiat pe durata determinata, intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Popa Andreea Aurora, asistent personal al numitului Popa Luca Andrei, persoana cu handicap grav
150/06.10.2021 Prelungirea contractului individual de munca nr. 21/30.10.2019, incheiat pe durata determinata, intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Ostaficiuc Gheorghina, asistent personal al numitului Ostaficiuc Mirel Ionut, persoana cu handicap grav
151/06.10.2021 Acordarea stimulentului educational pentru 11 copii din familiile care au stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
152/07.10.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Gavruta Floare persoana cu handicap grav
153/13.10.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei  Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 19.10.2021
154/19.10.2021 Constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul “Modernizarea strazilor Daltal 2 si Cimitirului in localitatea Hidiselu de Sus,  comuna Hidiselu de Sus”
155/21.10.2021 Avansarea domnului Birta Florentin Claudiu din gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca 3, in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca 4
156/25.10.2021 Amanarea, din motive obiective, a examenului de promovare in grad profesional aferent functiei publice generale de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala din structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus
157/27.10.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 26 beneficiari, familii sau persoane singure
158/27.10.2021 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Covaci Ana
159/27.10.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Haiduc Elisabeta persoana cu handicap grav
160/29.10.2021 Promovarea doamnei Foica Natalia Cristina in gradul profesional superior
161/01.11.2021 Incetarea de drept a contractului individual de munca incheiat intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Ciurar Rozalia, asistent personal al numitei Covaci Rosalinda, persoana cu handicap grav
162/04.11.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus, de indata, la sedinta extraordinara din data de 04.11.2021
163/04.11.2021  Acordarea indemnizatiei de insotitor minorei Covaci Rosalinda – persoana cu handicap grav
164/17.11.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus, de indata, la sedinta extraordinara din data de 17.11.2021
165/18.11.2021  Convocarea Consiliului local al comunei Hidiselu de sus la sedinta ordinara din data de 24.11.2021
166/18.11.2021 Prelungirea contractului individual de munca nr. 20/07.05.2019, incheiat pe durata determinata, intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Ilisie Viorica, asistent personal al numitului Ilisie Alin, persoana cu handicap grav
167/22.11.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 26 beneficiari, familii sau persoane singure
168/22.11.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Birta Marie, persoana cu handicap grav
169/22.11.2021 Avansarea domnului Clitan Relu Adrian din gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca 3, in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca 4
170/23.11.2021 Constituirea Comandamentului local al comunei Hidiselu de Sus pentru deszapezire si combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2021-2022
171/24.11.2021 Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri
172/26.11.2021 Rectificarea actului de casatorie privind pe numitii Barnut Mircea si Simon Angela
173/07.12.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus, de indata, la sedinta extraordinara din data de 07.12.2021
174/16.12.2021  Convocarea Consiliului local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de  22.12.2021
175/21.12.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei Bucurean Catita persoana cu handicap grav
176/21.12.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 26 beneficiari, familii sau persoane singure
177/21.12.2021 Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru domnul Puscas Cornel
178/28.12.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Pop Alin persoana cu handicap grav
179/29.12.2021 Deschiderea unui cont bancar in vederea realizarii procedurii de expropriere
180/29.12.2021 Avansarea doamnei Berde Alina Ramona din gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca 2, in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca 3
181/29.12.2021 Avansarea doamnei Popa Andreea Aurora din gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca 4, in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca 5
182/30.12.2021 Alocarea secventelor de numere pentru inregistrarea documentelor gestionate de catre Compartimentul Stare Civil si Autoritate Tutelara, pentru anul 2022
183/31.12.2021 Mentinerea valoarii lunare a indemnizatiei de hrana pentru anul 2022, la nivelul anului 2021
184/31.12.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Berde Alina Ramona
185/31.12.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Simon Anca Elena
186/31.12.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Popovici Ioana Florica
187/31.12.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Popa Andreea Aurora
188/31.12.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Drincec Gheorghina
189/31.12.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Bot Mariana
190/31.12.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Ilisie Viorica
191/31.12.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Leghezeu Florica
192/31.12.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Ostaficiuc Gheorghina Felicia
193/31.12.2021 Mentinerea indemnizatiei lunare a domnului Petroi Adrian la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
194/31.12.2021 Mentinerea indemnizatiei lunare a domnului Curpas Florian la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
195/31.12.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Dringo Emanuel la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
196/31.12.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Olah Georgeta la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
197/31.12.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Berdie Doru Petru la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
198/31.12.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Onaca Vlad Florian la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
199/31.12.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Rogojan Daniel la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
200/31.12.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Birta Claudiu la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
201/31.12.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Rosie Nicolae la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
202/31.12.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Clitan Adrian la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
203/31.12.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Foica Natalia la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
204/31.12.2021 Mentinerea salariului de baza al domnisoarei Negoescu Carmen Maria la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
205/31.12.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Laslau Mihaela Ioana la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
206/31.12.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Luncan Gheorghe la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
207/31.12.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Sautiut Razvan  la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021
208/31.12.2021 Acordareaz indemnizatiei lunare doamnei Cristovescu Daniela persoana cu handicap grav
209/31.12.2021 Constituirea comisiei pentru extinderea verificarilor in vederea stabilirii prejudiciului total al comunei Hidiselu de Sus constatat in urma controlului Camerei de Conturi Bihor