REGISTRUL DISPOZITIILOR PE ANUL 2021

 

 

DISPOZIŢIA

NR./DATA

TITLUL

DISPOZIŢIEI

1/05.01.2021 Alocarea secventelor de numere pentru inregistrarea documentelor gestionate de catre Compartimentul de Stare Civila si Autoritate Tutelara, pentru anul 2021
2/11.01.2021 Imputernicirea dnei Foica Natalia pentru semnarea proceselor-verbale de receptie aferente Programului operational Ajutorarea personelor defavorizate – POAD
3/14.01.2021 Incetarea raportului de serviciu al doamnei Maticas Ioana Sinziana, numita in functia publica de executie de referent, clsa a III-a, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Casierie
4/15.01.2021 Eliberarea autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatiicomerciale de catre Belenesi Traian P.F.A.
5/21.01.2021 Stabilirea perioadei pentru desemnarea reprezentantului functionarilor publici in comisia paritara
6/21.01.2021 Constituirea Comisiei Paritare din cadrul primariei comunei Hidiselu de Sus
7/22.01.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 28.01.2021
8/22.01.2021 Desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse si de constituire a comisiei de receptie pentru achizitiile publice ale comunei Hidiselu de Sus din anul 2021
9/25.01.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 27 beneficiari, familii sau persoane singure
10/25.01.2021 Incetarea dreptului la ajutorul social acordat dnei Lacatus Ecaterina
11/25.01.2021 Incetarea dreptului la ajutorul social si ajutorul pentru incalzirea locuintei acordate dnei Martin Lenuta
12/25.01.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei Breb Cornelia
13/25.01.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei Puia Ioana
14/25.01.2021 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei Hendrea Lucretia
15/25.01.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata domnului Filip Florin
16/25.01.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dnei Rogojan Floarea persoana cu handicap grav
17/25.01.2021 Modificarea Comisiei comunale pentru recensamantul populatiei si locuitorilor din comuna Hidiselu de Sus
18/26.01.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru dl Cuc David
19/26.01.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru dl Incze Fratila Iozsef
20/26.01.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Ciurar Rozalia
21/26.01.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Ilisie Viorica
22/26.01.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Leghezeu Florica
23/26.01.2021 Majorarea salariului de baza al doamnei Ostaficiuc Gheorghina Felicia
24/29.01.2021 Mentinerea indemnizatiei lunare a domnului Peroi Adrian la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
25/29.01.2021 Mentinerea indemnizatiei lunare a domnului Curpas Florian la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
26/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Emanuel Dringo la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
27/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Olah Georgeta la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
28/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Berdie Doru Petru la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
29/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Lupeanu Calin la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
30/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Rogojan Daniel la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
31/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Birta Claudiu la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
32/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Rosie Nicolae la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
33/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Clitan Adrian la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
34/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Foica Natlia la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
35/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei  Restea Andreea la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
36/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Luncan Gheorghe la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
37/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al domnului Sautiut Razvan la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
38/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Berde Alina Ramona la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
39/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Simon Anca Elena la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
40/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Popovici Ioana Florica la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
41/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Popa Andreea Aurora  la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
42/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Drincec Gheorghina la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
43/29.01.2021 Mentinerea salariului de baza al doamnei Bot Mariana la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020
44/01.02.2021 Avansarea doamnei Popovici Ioana Florica din gradatia 3 corespunzatoare transei de vechime in munca, in gradatia 4 corespunzatoare transei de vechime in munca
45/08.02.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta extraordinara din data de 12.02.2021
46/12.02.2021 Modificarea raportului de serviciu al domnului Onaca Vlad Florian, prin transfer la cerere
47/19.02.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 25.02.2021
48/19.02.2021 Inlocuirea domnului Lupeanu calin, functionar public in cadrul unei comisii si in cadrul unui grup de lucru
49/22.02.2021 Constituire comisie de concurs si solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie de consilier, clasaI, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar
50/23.02.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 29 de beneficiari, familii sau persoane singure
51/23.02.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata dnei Covaci Margareta
52/23.02.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata dnei Covaci Simona Gabriela
53/23.02.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata dnei Lingurar Ghiorghina
54/23.02.2021 Mentinerea in plata a indemnizatiei de insotitor acordata minorei Balas Patricia Alisa-minora cu handicap grav
55/23.02.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dlui Buda Florian persoana cu handicap grav
56/25.02.2021 Incetare raport de serviciu al dlui Lupeanu Calin, numit in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, din Compartimentul Urbanism si Cadastru
57/26.02.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dlui Birta Florian persoana cu handicap grav
58/03.03.2021 Incetarea raportului de serviciu al doamnei  Restea Andreea Anca, numita in functia publica de executie de referent, clasa a III-a, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Registratura – Relatii cu publicul
59/03.03.2021 Privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordata domnului Ilisie Ioan
60/04.03.2021 Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a doua functii publice de executie vacante, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus
61/09.03.2021 Desemnarea domnului Clitan Adrian pentru a indeplini atributiile de serviciu aferente functiei publice temporar vacante din cadrul  Compartimentului Resurse Umane
62/12.03.2021 Delegarea atributiilor de serviciu ale sercretarului general al U.A.T. domnului Berdie Doru Petru
63/16.03.2021 Constituirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T.
64/16.03.2021 Actualizarea comisiei pentru scoatere din functiune, declasarea sau casarea bunurilor si/sau mijloacelor din proprietatea comunei Hidiselu de Sus
65/17.03.2021 Delegarea atributiilor privind amenajarea teritoriului si urbanismul domnului Berdie Doru Petru, functionar public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor
66/17.03.2021 Actualizarea unitatii de implementare a proiectului ,,Asigurarea accesului elevilor si profesorilor la procesul de invatare in mediul on-line”
67/18.03.2021 Suspendarea raportului de serviciu al dnei Morar Cristina Florina, pe perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
68/19.03.2021 Exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de secretar general al unitatii administrativ-teritoriale
69/23.03.2021 Acordarea dreptului la ajutor social pentru un numar de 29 beneficiari, familii sau persoane singure
70/23.03.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare dlui Buda Florian persoana cu handicap grav
71/23.03.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dnei Popa Maria persoana cu handicap grav
72/24.03.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dlui Vid Ioan persoana cu handicap grav
73/25.03.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 31.03.2021
74/26.03.2021 Actualizarea comisiei de receptie pentru achizitiile publice ale comunei Hidiselu de Sus din anul 2021
75/31.03.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dnei Ardelean Raveica persoana cu handicap grav
96/24.06.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 30.06.2021
97/28.06.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 30 beneficiari, familii sau persoane singure
98/28.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata dnei Mertan Lavinia
99/28.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata dlui Ticau Viorel
100/28.06.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor minorului Avram Titus Claudiu-persoana cu handicap grav
101/28.06.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dnei  Bercea Raveica persoana cu handicap grav
102/28.06.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei Zaharia Etelka
103/28.06.2021 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru dnul Ticau Viorel
104/30.06.2021 Constatarea suspendarii de drept a contractului individual de munca al doamnei Ciurar Rozalia, asistent personal al numitei Covaci Rosalinda, persoana cu handicap grav, ca urmare a concediului de maternitate si acordarea indemnizatiei pentru absenta temporara a angajatei
105/08.07.2021 Actualizarea componentei comisiei pentru inventarierea bunurilor de retur care au fostpreluate de SC Compania de Apa Oradea SA, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
106/21.07.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata domnului Filip Florin
107/21.07.2021 Modificarea numarului de minori beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei, acordata domnului Covaci Florin
108/21.07.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare dnei Bercea Raveica persoana cu handicap grav
109/21.07.2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dna Covaci Ana
110/21.07.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 30 beneficiari, familii sau persoane singure
111/22.07.2021 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Lingurar Simona
112/22.07.2021 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Ticau Viorel
113/23.07.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 29.07.2021
114/28.07.2021 Mentinerea in plata a indemnizatiei lunare pentru insotitor acordata minorului Fechete Patrick Mihai – copil cu handicap grav
115/29.07.2021 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Laslau Mihaela-Ioana, prin transfer la cerere
116/30.07.2021 Suspendarea contractului individual de munca incheiat intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Ciurar Rozalia, asistent personal al numitei Covaci Rosalinda, persoana cu handicap grav, ca urmare a acordarii concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
117/30.07.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata dnei Hendre Lucretia
118/30.07.2021 Recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordata dnei Zaharia Etelka
119/30.07.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei Puia Ioana
120/05.08.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor minorei Covaci Rosalinda-persoana cu handicap grav
121/05.08.2021 Infiintarea comisiei pentru probleme de aparare
122/06.08.2021 Componenta Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara
123/09.08.2021 Prelungirea contractului individual de munca nr. 24/21.09.2020, incheiat pe durata determinata intre comuna Hidiselu de Sus si doamna Berde Alina Ramona, asistent personal al numitei Lacatos Florina, persoana cu handicap grav
124/18.08.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dl Bungau Mircea
125/18.08.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social pentru un numar de 27 beneficiari, familii sau persoane singure
126/18.08.2021 Recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordata dnei Puia Ioana
127/18.08.2021 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei Lacatus Alina
128/18.08.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordata dnei Breb Cornelia
129/18.08.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare dlui Gavruta Andrei persoana cu handicap grav
130/18.08.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dnei Faragau Susana persoana cu handicap grav
131/20.08.2021 Convocarea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus la sedinta ordinara din data de 26.08.2021
132/24.08.2021 Acordarea indemnizatiei de insotitor dnei Filip Paulina persoana cu handicap grav