Anunt dezbatere publica

Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire locuinta unifamiliala pe numar cadastral 55500, racord la  utilitati, cu acces din numar cadastral 54668”

Documentatie PUZ

Referat de aprobare