Anunt dezbatere publica

Proiect HCL referitoare la aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a contractului de delegare, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Hidișelu de Sus

Documentatie

Referat de aprobare