Anunt dezbatere publica

Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire si dotare after-school, sat Hidiselu de Sus, nr. 333, comuna Hidiselu de Sus”

Documentatie PUZ

Referat de aprobare