Anunt dezbatere publica

Proiect HCL privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire hala pentru statie I.T.P.”

Documentatie PUZ

Referat de aprobare