Anunt dezbatere publica

Proiect HCL privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire doua case parter si imprejmuire teren”

Documentatie PUZ

Referat de aprobare