Proiect HCL privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a  contractului de delegare, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Hidișelul de Sus

Anexe proiect

Referat de aprobare