1. P R O C E S    V E R B A L – al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Hidişelu de Sus din data de 27.01.2022

2. P R O C E S    V E R B A L – al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Hidişelu de Sus din data de 28.02.2022

3. P R O C E S    V E R B A L – al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Hidişelu de Sus din data de 31.03.2022

4. P R O C E S    V E R B A L – al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Hidişelu de Sus din data de 19.04.2022