• LUAREA ÎN EVIDENȚĂ
 • I. ACTE DOBÂNDIRE
 • 1. Transfer proprietate
 •   – Contract de înstrainare-dobândire, model 2016-ITL-054;
 •   – Contract de vânzare cumpărare, încheiat anterior datei de 01.01.2016. După această dată, nu este obligatoriu;
 • – Factură fiscală;
 • – Certificat de moștenitor;
 • – Act de donație;
 • – Act de partaj;
 • – Hotărâre judecătorească definitivă și executorie / irevocabilă;
 • – Act de adjudecare;
 • – Act de dobândire în străinătate.
 • 2. Leasing financiar:
 • – Contract de leasing financiar;
 • – Contract de novație / cesiune;
 • – Proces verbal de preimire / predare a bunului
 • II. CARTE DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT
 • III. ACT DE IDENTITATE PROPRIETAR / ÎMPUTERNICIT
 • IV. ÎMPUTERNICIRE (DACĂ ESTE CAZUL)
 • V. ALTE DOCUMENTE SPECIFICE:
 •      – Fișa de înmatriculare a vehiculului, pentru viza organului fiscal de luare în evidență;
 •   – Certificatul de atestare fiscală de la vânzător, în cazul în care Contractul de înstrăinare-dobândire (modelul 2016-ITL-054) nu conține viza organului fiscal de la domiciliul vânzătorului (în caseta B);
 •   – Actul de identitate / înmatriculare auto eliberat de țara în care s-a achiziționat mijlocul de transport, în lipsa Cărții de identitate emisă de RAR;
 •    – Documentul vamal, în cazul mijlocului de transport dobândit în alt stat decât cele membre ale Uniunii Europene;
 •   – Adeverință emisă de Registrul Auto Român pentru atestarea suspensiei pneumatice, în cazul autovehiculelor peste 12 tone, dacă nu este specificat în cartea de identitate;
 •    – Documentul de înregistrare la Autoritatea navală, în cazul mijloacelor de transport pe apă;
 •    – Certificatul de atestare fiscală de la cedent, când un contract de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator.

 

 • SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORT
 • 1. DECLARAȚIE FISCALĂ
 • 2. ACT DE ÎNSTRĂINARE – 5 EXEMPLARE
 • a) Transfer de proprietate
 • – Contract de înstrăinare-dobândire, model 2016 -ITL-054;
 • – Factură fiscală;
 • – Certificat de moștenitor;
 • – Act de donație;
 • – Act de partaj;
 • – Hotărâre judecătorească;
 • – Act de adjudecare
 • b) Dezmembrare / Furt / Export:
 • – Certificat de distrugere / dezmembrare, inclusiv în cazul realizării în regie proprie;
 • – Declarație pe proprie răspundere în lipsa certificatului de distrugere;
 • -Adeverință privind furtul mijlocului de transort eliberată de Poliția Română;
 • – Certificat de radiere pentru export
 • c) Transcriere leasing financiar:
 • – Contract de novație / cesiune;
 • – Proces verbal de primire / predare a bunului
 • 3. ACT DE IDENTITATE PENTRU PROPRIETAR / ÎMPUTERNICIT
 • 4. ÎMPUTERNICIRE (DACĂ ESTE CAZUL – ÎN ORIGINAL)
 • 5. FIȘA DE ÎNMATRICULARE PENTRU VIZA ORGANULUI FISCAL DE SCOATERE DIN EVIDENȚĂ

 

 • TRANSFER DOSAR FISCAL ÎN CAZUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT
 • 1. CERE TRANSFER AUTO;
 • 2. CARTE DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT;
 • CARTE DE IDENTITATE A PROPRIETARULUI CU NOUL DOMICILIU