Situatii Financiare 2020

Situațiile financiare ale Comunei Hidișelu de Sus pe anul 2020 BUGET INIȚIAL 2020 1. Bugetul Institutiilor Publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 2. Bugetul local pe anul  2020 Secțiunea...

Situații Financiare 2019

Situațiile financiare ale Comunei Hidișelu de Sus pe anul 2019 BUGET INIȚIAL 2019 Vizualizare SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRIALE ȘI ANUALE 2019 TRIMESTRUL IV TRIM IV-2019-Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.12.2019 TRIM...