Proiect – privind aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Schimbare de destinatie functionala din teren destinat construirii de locuinte in teren destinat institutiilor de invatamant”

Anunt dezbatere publica Vizualizare Proiect HCL referitoare la aprobarea documentatiei aferenta planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Schimbare de destinatie functionala din teren destinat construirii de locuinte in teren destinat institutiilor de invatamant”...

PROIECT – Aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a contractului de delegare, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Hidișelul de Sus

Proiect HCL privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a  contractului de delegare, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse...