Proiect Regulament Pajisti

Proiect HCL privind initierea procedurii de inchirere prin atribuire directa a unor pajisti permanente aflate in proprietatea privata a comunei Hidiselu de Sus Vizualizare Anexa nr. 1 la HCL – REGULAMENT pentru închirierea prin atribuire directă a pajiștilor...