Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de 09 ianuarie 2020
1. H O T Ă R Â R E privind respingerea procesului verbal intocmit la sedinta ordinara a consiliului local, tinuta la data de 18.12.2019
2. H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinii de zi
3. H O T Ă R Â R E privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetar la finele anului 2019
4. H O T Ă R Â R E privind aprobarea statului de functii al primariei comunei Hidiselu de Sus
5. H O T Ă R Â R E privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat in satul Mierlau, in suprafaţa de 400 mp,identificat prin nr. cadastral 50685 – Mierlau, transmis domnului Gavris Alexandru
Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în ședința ordinară din data de __ februarie 2020