1.  Proiect HCL atribuire serviciu Hidiselul de Sus- Santelec

2. Anexa 1 la HCL – Studiu de Oportunitate Hidiselul de Sus Santelec

3. Anexa 1- Legislatie 

4. Anexa 2 la HCL – Contract de delegare Hidiselul de Sus

5. Anexa 2.1 Programul de transport anual

6. Anexa 2.1.1- Program transport

7. Anexa 2.1.2-Lista statii

8. Anexa 2.2.1 grafic de circulatie

9. Anexa 3 la HCL – Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de Persoane

10. Anexa 3.1 Programul de Investi_ii al Operatorului

11. Anexa 3.2 Programul de Investitii al Autorittii Contractante

12. Anexa 3.3 Fundamentarea Necesarului Anual de Fonduri pentru Investi_ii din Suse Proprii

13. Anexa 4 la HCL – Regulament pentru Efectuarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane

14. Anexa 4.1 Bunuri Proprii ale Operatorului

15. Anexa 5 la HCL -Tarife de calatorie

16. Anexa 5.1 Cerinte Standard Pentru Mijloace de Transport

17. Anexa 5.2 Lista Mijloacelor de Transport Utilizate la Pres tarea OSP _ Autobuze

18.Anexa 6.1-Tarife de calatorie

19.Anexa 6.2- Modalitate de stabilire modificare sau ajustare a tarifelor

20. Anexa 7-Diferentele de tarif

21. Anexa 8- Modelele Formularelor de Decont Pentru Plata Comp ensa_iei 

22. Anexa 9 – Costuri Eligibile Incluse în Calculul Decontarii PSO si Cerintele Privind Contabilitatea Separata

23. Anexa 10 – Calculul Costului Unitar pe Kilometru

24. Anexa 11 – Indicatori de performanta

25. Anexa 12- Indicele de Satisfactie a Pasagerilor (ISP)

26. Anexa 13 – Metodologia de Monitorizare si Evaluare a Programului de Transport al Operatorului

27. Anexa 14-Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de Persoane

28. Anexa 15- Regulament pentru Efectuarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane

29. Anexa 16- Politica Privind Resursele Umane si Politica

30. Anexa 17 – Estimarea Anuala a Compensatiei

31. Referat de aprobare