Istoria locala - Cadrul geografic

Index articol
Istoria locala
Cuvant inainte
Cadrul geografic
Clima
Vegetatia si fauna
Primele atestari arheologice si documentare
Localitatile comunei in epoca feudala
daturile urbariale
Toate paginile

Vântul

Regimul vântului este condiţionat de caracterul, succesiunea şi frecvenţa câmpilor barici, precum şi a proceselor circulaţiei atmosferice din ţara noastră. În general clima acestui spaţiu geografic este condiţionată de frecventele ascensiuni ale aerului umed din vest şi de dezvoltarea norilor. Toate acestea duc la un regim al variaţiei temperaturii aerului mai moderat decât în cazul câmpiei ………. văi şi în depresiuni au loc unele acumulări de aer rece în timp ce în părţile mai înalte ale reliefului, beneficiază de aer mai cald. Acest principiu al inversiunii de temperatură acţionează şi în cazul îngheţurilor târzii (sfârşitul lunii martie şi luna aprilie) când pomii de pe văi sunt atinşi de îngheţ timp în care cei de pe culme nu sunt atinşi. Acest climat foarte complex favorizează dezvoltarea pădurilor de foioase.

Hidrografia este în strânsă interdependenţă cu clima. Reţeaua hidrografică a comunei Hidişelu de Sus este săracă, multe văi fiind secate în timp de vară datorită temperaturilor ridicate şi a lipsei de precipitaţii. Astfel de văi sunt cele care străbat localitatea Hidişelu de Jos, pârâu denumit Hidişel şi pârâul aflat la E de Sîntelec numit Tăşad. Un pârâu care traversează satul Şumugiu este afluent al râului Gurbediu afluentul Crişului Negru. Topirea zăpezilor, ploile îndelungate sau aversele puternice, precum şi structura argiloasă a solului determină ca aceste pâraie să producă dese revărsări şi băltiri de ape care dăunează vegetaţiei spontane sau culturilor agricole. În acest sens s-au luat măsuri pentru regularizarea cursului acestor pâraie prin săparea de şanţuri taluzate corespunzător. Apele freatice reprezentate prin pânzele freatice se găsesc la adâncimi destul de mari în rare cazuri ele ieşind la lumină.METEO
Utilizatori Online
Avem 31 vizitatori online