ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII / REÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP

- ADULŢI -FOTOCOPII CONFORME CU ORIGINALUL, DUPĂ URMĂTOARELE ACTE :

- Certificat de încadrare în grad de handicap care expiră (în cazul revizuirilor);
- Referat de specialitate pentru încadrare în grad de handicap - medic specialist;
- Scrisoare medicală - medic de familie (caz nou);
- Examen psihologic - medic psihiatru (după caz);
- Acte de identitate bolnav şi membrii familiei care locuiesc cu acesta;

- Certificat de căsătorie/deces sau sentinţă de divorţ (după caz);
- Cupoane de pensie (în cazul pensionarilor ),
- Adeverință spitalizare (în cazul persoanelor spitalizate).

INFORMAŢII REFERITOARE LA:

- numele, adresa cabinetului şi numărul de telefonul al medicului de familie al bolnavului;
- numele, adresa, numărul de telefon al copiilor bolnavului;
- studii, loc de muncă, venituri realizate pentru bolnav;
- statutul locuinţei de la adresa bolnavului, număr de camere, dotări, etc.

 

NOTA: Documentele solicitate în copii, vor fi prezentate și în original, în vederea verificării și certificării acestora cu conformitatea.

 

 

METEO
Utilizatori Online
Avem 41 vizitatori online